Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φασουλάς, Χ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Παραμόρφωση και HP/LT συνθήκες μεταμόρφωσης στο τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς Δυτική Θεσσαλία, (Βόρεια/ Κεντρική Ελλάδα) = HP/LT metamorphic conditions and deformation at the tectonic window of Kranea, (W. Thessaly, Nothern/ Central Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 29 (1993) - Άρθρα
  Μελέτη της προοδευτικής παραμόρφωσης με τη χρήση εφελκυστικών διακλάσεων και ανάλυση των παλαιοτάσεων, στην Κεντρική Κρήτη. = Study of progressive deformation using extensional vein systems and paleostress analysis, in Central Crete.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  New data about the Pre - Oligocene structural evolution of Crete ( Greece) = Νέα δεδομένα επί της προολιγοκαινικής τεκτονικής εξέλιξης της Κρήτης ( Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
  Landscape response to the tectonic uplift of Crete, Greece = Η ανταπόκριση του αναγλύφου στην τεκτονική ανύψωση της Κρήτης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Τριτογενής έκταση Ηπειρωτικού φλοιού και ανύψωση του μεταμορφωτικού συμπλέγματος του Ψηλορείτη στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου ( Κρήτη, Ελλάδα )
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Rheology and strain patterns during the exhumation of the phyllite-quartzite nappe in central Crete (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  HP/LT Metamorphic conditions and deformation in the tectonic window of Kranea ( W.Thessaly,Northern/Central greece) (abstracts) = HP/LT-συνθήκες μεταμόρφωσης και παραμόρφωση στο τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς (Δυτική Θεσσαλία, Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF