Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαλάμη, Χ. Β.

  • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
    Αξιολόγηση εξαλλοιωμένων πυροκλαστικών από περιοχές του νιμού Ροδόπης σαν συστατικών ποζολανικών τσιμέντων = Evaluation of altered pyroclastics from Rhodope prefecture, Thrace, Greece as constituents of pozzolanic cedements
    Λεπτομέρειες  PDF