Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Del, Ben A.

  • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
    Preliminary geotectonic interpretation of the East Mediterranean chain and the Hellenic arc = Προκαταρκτική γεωτεχνική ερμηνεία της υποθαλάσσιας ράχης της Ανατολικής Μεσογείου και του ελληνικού τόξου
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Perliminary geotectonic interpretation of the East Mediterranean chain and the Hellenic arc (abstracts) = Προκαταρκτική γεωτεκτονική ερμηνεία της υποθαλάσσιας ράχης της Ανατολικής Μεσογείου και του Ελληνικού τόξου
    Λεπτομέρειες  PDF