Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ligdas, C. N.

  • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
    Μερικά γεωδυναμικά συμπεράσματα από την τομογραφία της αναστροφής των χρονικών υπολειμμάτων των Ρ- κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου = Some geodynamic implications from the tomographic inversion of P- wave travel time residuals in Aeagean region
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Some geodynamic implications from the tomographic inversion of P-Wave travel time residuals in the Aegean region (abstracts) = Μερικά γεωδυναμικά συμπεράσματα απο την τομογραφία της αναστροφής των χρονικών υπολειμμάτων των P-κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου.
    Λεπτομέρειες  PDF