Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bohringer, Ch.

  • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
    Kinematics of pelagonian nappes in the Kranea area, North Thessaly, Greece = Κινηματική του Πελαγονικού καλύμματος στην περιοχή Κρανέας, Β. Θεσσαλία
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Kinematics of Pelagonian nappes in the Kranea area, North Thessaly, Greece.(abstracts) = Κινηματική του πελαγονικού καλλύματος στην περιοχή Κρανέας, Β.Θεσσαλία.
    Λεπτομέρειες  PDF