Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dinter, D.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Tertiary structural evolution of the Southern Rhodope metamorphic province : a fundamental revision = Τριτογενής τεκτονική εξέλιξη της νότιας μεταμορφικής μάζας της Ροδόπης . Μ ια θεμελιώδης αναθεώρηση
    Λεπτομέρειες  PDF