Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Wiedenbein, F. W.

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Bentonite and related deposits: world economic significance and situation in Greece = Μπεντονίτης και συναφή κοιτάσματα: παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Biogeographic patterns of the Aegean region and their geological origin = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσής τους
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  The significance of the Aegean region for earth - science conversation in Europe with emphasis on the geological heritage of Milos.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Biogeographic patterns of the aegean region and therir geological origin (absracts) = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσης τους.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Bentonite and related deposits. World economic significance and situation in Greece (abstracts) = Μπετονίτης και συναφή κοιτάσματα.Παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα.
  Λεπτομέρειες  PDF