Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Luttig, G. W.

  • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
    Bentonite and related deposits: world economic significance and situation in Greece = Μπεντονίτης και συναφή κοιτάσματα: παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Bentonite and related deposits. World economic significance and situation in Greece (abstracts) = Μπετονίτης και συναφή κοιτάσματα.Παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα.
    Λεπτομέρειες  PDF