Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Temiz, H.

 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Structural and geomogrhological characteristics expressing strike - slip motion on the central parta of the North anatolian fault zone around miksar, Turkey = Tεκτονικά και γεωμογφολιγικά χαρακτηριστικά ενδεικτά κίνησης οριζόντιας μετατόπισης στο κεντρικό
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Structural and geomorphological characteristics expressing strike-slip motion on the central part of the north Anatolian fault zone around Niksar, Turkey.(abstacts) = Τεκτονικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά κίνησης οριζόντιας μετατόπησης στο κεντρικό τμήμα της ριξηγενούς ζώνης της Βόρειας Ανατολίας στην περιοχή Niksar , Τουρκία.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Some stratigraphic and palaeontologic observations on the cretaceous/tertiary boundary in the Niksar region (Pontid-Tutrkey) (abstracts) = Μερικές στρωματογραφικές και παιοντολογικές παρατηρήσεις στα όρια του Κρητιδικού/Τριτογενούς της περιοχής Niksar (Ποντίδες-Τουρκία)
  Λεπτομέρειες  PDF