Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Caglar, I.

  • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
    The electircal conductivity distribution on Golpazari ( NW part of Turkey ) as inferred from MT survey and its connection between geothermal parameters in the Earth = Η κατανομή της ηλεκτρονική αγωγιμότητας στο Golpazari ( ΒΔ. τμήμα της Τουρκίας ) όπως πρ
    Λεπτομέρειες  PDF