Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dercourt, J.

  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Jurassic evolution of south- tethyan margin: a distension basin, the lonian trough (Epirus, Greece) analysed from its radiolarian fauna (abstracts) = Εξέλιξη του νότιου περιθωρίου της Τηθύος κατά το Ιουρασικό: μια εφελκυστική λεκάνη, η Ιόνια αύλακα (Ηπειρος, Ελλάς) μελετημένη με βάση πανίδα ραδιολαρίων
    Λεπτομέρειες  PDF