Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dollinger, J.

  • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
    Plattenkalk Series and kastania Phyllites of the Taygetos MTS. : new results on structure and succession = Οι σειρές πλακωδών ασβεστολίθων και οι φυλλίτες της Καστανιάς του όρους Ταϋγετος : νέα αποτελέσματα επί της δομής και διαδοχής
    Λεπτομέρειες  PDF