Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dixon, J. E.

  • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
    The origin and emplacement of the Vrondou granite, Serres, NE Greece = Προέλευση και γεωλογική τοποθέτηση του γρανίτη της Βροντούς (Σέρρες, ΒΑ Ελλάδα)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    The origin and emplacament of the Vrondou granite, Serres,N.E. Greece (abstracts) = Προέλευση και γεωλογική τοποθέτηση του γρανίτη της Βροντούς(Σέρρες, ΒΑ Ελλάδα)
    Λεπτομέρειες  PDF