Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Arikas, K.

 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  Πετρολογική-ορυκτολογική μελέτη των μεταβασιτών (πρασινιτών) της Λαυρεωτικής και γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού τους
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  Υψηλές περιεκτικότητες ρηνίου (RE) σε μολυβδαινίτες απο μεταλλοφορίες πορφυριτικού ΜΟ+-CU στη Θράκη (ΒΑ-Ελλάδα) = Rhenium-rich molybdenites in Thracian porphyry MO+-CU occurences, NE-Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  A new occurrence of argentopentlandite and gold from the AU-AG-Rich copper mineralisation in the Paliomylos area, Serbomacedonian massif, Central Macedonia, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  The porphyry molybdenum occurrence of "Pgoni Rachi" (Ne Kirki) and the Mineralogical classification of the hydrothermal alterations of subvolcanics in the area Kirki-Esymi (Thrace) (abstracts) = Η πορφυρική εμφανίση μολυβδαινίτη στη θέση "Παγώνη Ράχη" (Β.Α Κίρκη) και η ορυκτολογική ταξινόμηση των υδροθερμικών εξαλλοιώσεων υποηφαιστιτών περιοχής Κίρκης -Αισύμης (Ν.Έβρου)
  Λεπτομέρειες  PDF