Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Nagao, K.

  • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
    Noble gas isotope geochemistry of volcanic gases from the Aegean island arc = Γεωχημεία ισοτόπων ευγενών αερίων σε ηφαιστειακά αέρια από το τόξο του Αιγαίου
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Noble gas isotope geochemistry of volcanic gases from the aegean island arc (abstracts) = Γεωχημερία ισοτόπνω ευγενών αερίνω σε ηφαιστειακά αέρια απο το τόξο του Αιγαίου.
    Λεπτομέρειες  PDF