Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Notsu, K.

 • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
  Πρόγνωση σεισμικών δονήσεων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με βάση τις μεταβολές της περιεκτικότητας του ραδονίου στα υπόγεια νερά
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Sr isotopic variation along the Aegean arc : contraints on magma genesis on the basis of new Sr isotope data
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Μεταβολές της συγκέντρωσης ραδονίου σε υπόγεια νερά πριν από όλες τις σεισμικές δονήσεις (Μ>_ 2.5), από το Σεπτέμβριο 1998 έως τον Ιανουάριο 1999, στην περιοχή του ρήγματος της Αταλάντης = Radon concentration changes in ground water prior all the earthqua
  Λεπτομέρειες  PDF