Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Andjelkovic, M.

  • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
    Biostratigraphic and paleoecological characteristics of Alb - Cenomanian sediments of Kosmas J. Serbia = Βιοστρωματογραφικά και παλαιοικολογικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων του Αλβίου - Κενομανίου του kosmaj, Σερβία
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Biostratigraphic and paleoecological characteristics of Alb-Cenomanian sediments of Kosmaj, Serbia (abstracts) = Βιοστρωματογραφικά και παλαιοοικολογικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων του Αλβίου -Κενομάνιου του Kosmaj, Σερβία.
    Λεπτομέρειες  PDF