Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Lazzari, M.

  • Τόμ. 42, Αρ. 2 (2008) - Άρθρα
    Climate, Geoarchaeological and Bioarchaeological practices, Landscape Archaeology: a multidisciplinary approach to evaluate the use and the transformation of a monastic site (Jure Vetere, Italy)
    Λεπτομέρειες  PDF