Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Wagreich, M.

  • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
    Heavy mineral studies on certain turbiditic sequences in the greek mainland : preliminary results = Μελέτη βαρέων ορυκτών ορισμένων τουρβιδιτικών ακολουθιών της ηπειρωτικής Ελλάδς : πρόδρομα αποτελέσματα
    Λεπτομέρειες  PDF