Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Westphal, M.

 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Paleomagnetism of late tertiary and plio - pleistocene formations from Northern Greece = Παλαιομαγνητική μελέτη των σχηματισμών του Ανώτ. Τριτογενούς και Πλειο -Πλειοστοκαίνου της Β. Ελλάδος
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Multiphase paleomagnetic evolution of the Chalkidiki ophiolitc belt ( Greece). Geotectonic implications = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Paleomagnetic investigations along the ophiolitic belt of Chalkidiki (abstracts) = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Paleomagnetism of late tertiary and plio-pleistocene formations of Northern Greece (abstracts) = Παλαιομαγνητιή μελέτη των σχηματισμών του Ανώτερου Τριτογενούς και Πλειο-πλειστοκαίνου της Β.Ελλάδος.
  Λεπτομέρειες  PDF