Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Leng, M.

  • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
    Fluid inclusion thermometric and stable isotope (δ18O-δD) evidence for ''cryptic boiling'' in the Profitis Ilias epithermal gold deposit, Milos : a potential exploration tool for epithermal gold
    Λεπτομέρειες  PDF