Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Caputo, Michele

  • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
    Estimate of the regional stress field using joint systems = Εκτίμηση του γενικού εντατικού πεδίου με τη χρησιμοποίηση συστημάτων διακλάσεων
    Λεπτομέρειες  PDF