Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Wallner, P.

  • Τόμ. 13, Αρ. 1 (1977) - Άρθρα
    Zur geologie des Argolischen berglandes westlich der Methana - halbinsen (Peloponnes, Griechenland) = Περί της γεωλογίας της Αργολίδος δυτικώς της χερσονήσου των Μεθάνων
    Λεπτομέρειες  PDF