Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Letolle, R.

  • Τόμ. 5, Αρ. 1 (1962) - Άρθρα
    Sur l' age absolu d' une galene associee a la Doiranite de Metallikon - Macedoine = Επί της απολύτου ηλικίας γαληνίτου συνδεομένου με τον Δοϊρανίτην του Μεταλλικού - Μακεδονίας
    Λεπτομέρειες  PDF