Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Lico, R.

  • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
    Estimation of the formation pressure on abnormal pressure conditions and temperature variation in tortonian pliocene sections of preadiatic depression = Εκτίμηση της πίεσης των σχηματισμών σε μη κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις τομές Τορτον
    Λεπτομέρειες  PDF