Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tutkun, S. Z.

 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Comparison of two Paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli (Adana) in Taurides and Arac (Kastamonu) in Pontides = Σύγκριση δυο περιοχών του Παλαιοζωϊκού στην Τουρκία: Saimbeyli - Adana στις Ταυρίδες και Arac - Kastamonu στις Ποντίδες
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Structural and geomogrhological characteristics expressing strike - slip motion on the central parta of the North anatolian fault zone around miksar, Turkey = Tεκτονικά και γεωμογφολιγικά χαρακτηριστικά ενδεικτά κίνησης οριζόντιας μετατόπισης στο κεντρικό
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
  The Troy fault = Το ρήγμα της Τροίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Small scale contractional-extensinal structures and morphoteconics along the fault traces of Izmit-Kocaeli (Turkey) 1999 earthquake
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Comparison of two paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli-Adana in Taurides and Arac-Kastamonu in Pontides(abstacts) = Σύγκριση δύο περιοχών του Παλαιοζωϊκού στην Τουρκία: Saimbeyli-Adana στις Ταυρίδες και Arac-Kastamonu στις Ποντίδες
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Structural and geomorphological characteristics expressing strike-slip motion on the central part of the north Anatolian fault zone around Niksar, Turkey.(abstacts) = Τεκτονικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά κίνησης οριζόντιας μετατόπησης στο κεντρικό τμήμα της ριξηγενούς ζώνης της Βόρειας Ανατολίας στην περιοχή Niksar , Τουρκία.
  Λεπτομέρειες  PDF