Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Andel, T. Van

  • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
    Στρωματογραφία και τεκτονική του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου και της ευρύτερης νεογενούς λεκάνης = Statigraphy and structure of the South Evoikos gulf and the greater neogene basin
    Λεπτομέρειες  PDF