Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dimitrar, U.

  • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
    The metamorphics underlying the plattenkalk carbonates in the Taygetos mts (Southern Peloponnese) = Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο των πλακωδών ασβεστολίθων του Ταϋγετου (Νότια Πελοπόννησος)
    Λεπτομέρειες  PDF