Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dittmar, U.

  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    The metamorphics underlying the plattenkalk carbonates in the Taygetos MTS (Southern Peloponnesus) (abstracts) = Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο των πλακωδών ασβεστόλιθνω του Ταϋγετου (Νότια Πελοπόννησος)
    Λεπτομέρειες  PDF