Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Vergilova, Z. I.

  • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
    Neogene and quaternary ryroclastics on the territory of Bulgaria: a review and new data = Νεογενή και τερτατογενή πυροκλαστικά ιζήματα στην περιοχή της Βουλγαρίας: ανασκόπηση και νέα στοιχεία
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Neogene and quartenary pyroclastics on the territory of Bulgaria- A review and new data (abstracts) = Νεογενή και Τεταρτογενή πυροκλαστικά ιζήματα στην περιοχή της Βουλγαρίας. Ανασκόπηση και νέα στοιχεία.
    Λεπτομέρειες  PDF