Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) The rodia fault: an active complex shear zone (Larissa basin, Central Greece) (Abstracts)  PDF
Riccardo Caputo
 
Τόμ. 25 (1990) Some geodynamic implications from the tomographic inversion of P-Wave travel time residuals in the Aegean region (abstracts) = Μερικά γεωδυναμικά συμπεράσματα απο την τομογραφία της αναστροφής των χρονικών υπολειμμάτων των P-κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου.  PDF
C. N. Ligdas, I. G. Main
 
Τόμ. 25 (1990) Comparative sedimentological studies in Deltaic platforms of Eastern and Western Mediteranean: Deltaic platforms of Thermaikos (Greece), Rhone(France) ,Evros(Spain) and Po (Italy) (abstracts) = Συγκριτικές ιζηματολογικές παρατηρήσεις σε δελταϊκές πλατφόρμες της ανατολικής και δυτικής Μεσογείου. Παραδείγματα: Δελταϊκές πλατφόρμες Θερμαϊκού (Ελλάδα), Ροδανού(Γαλλία), Έβρου (Ισπανία) και Πάδου (Ιταλία).  PDF
Γ. Χρόνης, Βασίλειος Λυκούσης, Ε. Μπαλόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Stratigraphic and paleoecological observations on the post-Alpine sediments at the Filiatra area (Messinia, Peloponnesus) and their neotectonic interpretation (abstracts) = Στρωματογραφικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Φιλιατρών και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους.  PDF
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου, Ι. Μαριολάκος, Ι Φουντούλης
 
Τόμ. 25 (1990) RB-SR whole rock geochronology of Gneisses from Olympias, Chalkidiki (abstracts) = Γεωχρονολόγηση των γνευσίων της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, με τη μέθοδο Rb/Sr ολικού πετρώματος.  PDF
Λ. Α. Μάντζος
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.