Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Clinoryroxene and spinel composition for paleodynamic origin of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis Peninsula, Greece) (Abstracts)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Γ. Σ. Οικονόμου
 
Τόμ. 28 (1992) Paleogeography, sedimentation and neotectonic implications at the Kambos depression and Kitries bay area (Messinia, Peloponnesus, Greece) (Abstracts)  PDF
Ι. Μαριολάκος, H. Schneider, Ι Φουντούλης, Ν. Βουλουμάνος
 
Τόμ. 28 (1992) The Athenian Acropolis klippes: relics of early tertiary large scale nappe emplacements (Abstracts)  PDF
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, V.J Dietrich
 
Τόμ. 28 (1992) Application of coda wave analysis to analog data of WWSSN Ath station (Abstracts)  PDF
Ι. Βασκούτας, Γ. Πανοπούλου, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Comntraintes dans le chox d'un modele de simulation de l'aquifere de Sarighiol (Macedoine-Grece) (abstracts) = Τάσεις για την επιλογή προτύπου προσωμοίωσης του υδροφόρου ορίζοντα του Sarighiol.  PDF
Μ. Τουμπεκτσή, A. Rorive
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.