Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Contribution of geophysical methods to the investigation of geothermal conditions in the southwestern part of the Strymon basin (Macedonia, Northern Greece)  PDF
Α. Α. Αρβανίτης, Α. Δ Σταμπολίδης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) The study of heavy concentrations in the red mud deposits at the gulf of Corinth, using multivariate techniques  PDF
Μ. Ιατρού, Γ. Παπαθεοδώρου, Μαρία Γεραγά, Γ. Φερεντίνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) The fluvial action of the Karla basin streams in a natural and man- made environment  PDF
Χ. Μούμου, Κ. Βουβαλίδης, Σ. Πεχλιβανίδου, Π. Νικολάου
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part II: The case of prehistory Athens  PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) The use of diatomaceous rocks of greek origin as absorbents of olive-oil wasters  PDF
Μ. Γ. Σταματάκης, Γ. Σταματάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geochemical investigation and modelling of an acid pit lake from a high sulfidation ore deposit: Kirki, NE Greece  PDF
Σ. Τριανταφυλλίδης, Νίκος Σ. Σκαρπέλης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Incorporating different source rupture characteristics into simulations of strong ground motion from the 1867, M7.0 earthquake on the island of Lesvos (NE Aegean Sea, Greece)  PDF
Ζ. Ρουμελιώτη, Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Aqueous environment and effects on the civil areas: the case of Nafplio  PDF
Π. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Comparing living and Holocene coccolithophore assemblages in the Aegean marine environments  PDF
Μ. Δ. Δημητζά, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Περιεχόμενα = Contents  PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) The influence of reductive dissolution of iron oxides by s (-II) on uranium mobility  PDF
Β. Γ. Αλεξανδράτος, T. Behrends, Van P. Cappelen
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Ground failure due to gypsum dissolution  PDF
Eleftheria Poyiadji, Νικόλαος Γ. Νικολάου, Π. Κάρμης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geological and geotechnical behaviour of Evidos Dam following the impoundment  PDF
Α. Δ. Αγγελόπουλος, Β. Γ. Σούλης, Β. Μαλανδράκη
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Studiyng in the Paxos zone the carbonate depositional environment changes during Upper Cretaceous, in sami area of Kefallinia island, Greece  PDF
Ε. Ζουμπούλης, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Πρόλογος = Prologue  PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Geophysical research for geological structure determination in the region of South Mesogheia (Attica)  PDF
Ιωάννης Δ. Αλεξόπουλος, Σπυρίδων Δίλαλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Slope stabilization on Chalkoutsi - Dilesi road, at Pigadakia location, Attica prefecture  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Κ. Ι. Συμεωνίδης, Ν. Πασσάς, E. Alkalais, Ε. Κολαϊτη
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Following the traces of naxian emery- an implementation of environmental education in geodidactics  PDF
Σ. Κρητικού, Ι Μαλεγιαννάκη
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part I: Plato science and mythology  PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Quantitative analysis of asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health  PDF
Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Π. Πομώνης, Σ. Καρίπη, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) The isotopic signature of the mineralizing fluid of the Lavrion carbonate-replacement pb-zn-ag district  PDF
Σ. Φ. Τόμπρος, K. St. Seymour, P. G. Spry, T. A. Bonsall
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Use of stable isotopes in the determination of the mean altitude of recharge and the investigation of function mechanism of spring waters in Argolis peninsula (Greece)  PDF
Ι. Ματιατός, Απόστολος Αλεξόπουλος, Νικόλαος Ζουριδάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Evaluating the influence of Greek geoparks to the local communities  PDF
Κ. Φασσούλας, Νικόλαος Ζούρος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Upper Cretaceous (maastrichtian) landvertebrate diversity in alba district (Romania)  PDF
V. Codrea, O. Barbu, C. Jipa-Murzea
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Πρόλογος = Prologue  PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης
 
226 - 250 από 262 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.