Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Groundwater quality of the hydrological basin of Amyros river, Agia area Thessaly, Greece  PDF
Κ. Σκορδάς, Ε. Τζιρίτης, Ακίνδυνος Κελεπερτζής
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Soil erosion assesment in Southern Evia island using USLE and GIS  PDF
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Κ. Χουσιανίτης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geological behaviour of rock masses in underground excavations  PDF
Π. Β. Μαρίνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geoparks management and assessment  PDF
Νικόλαος Ζούρος, Η. Βαλιάκος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Sedimentological and geophysical observations in the delta plain of Selinous river, ancient Helike, Northern Peloponnesus Greece  PDF
Α. Κούτσιος, Νικόλαος Κοντόπουλος, Δ. Καλησπέρη, Π. Σουπιός, Π. Αβραμίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Major paleogeographic, tectonic and geodynamic changes from the last stage of the Hellenides to the actual hellenic arc and trench system  PDF
Δ. Παπανικολάου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Modelling of volcanic eruptions on Titan  PDF
Α. Σολομωνίδου, Α. Δ. Φόρτης, Κ. Κυριακόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Anisotropy study of the February 4th 2008 swarm in NW Peloponnesus (Greece)  PDF
Γ. Καβίρης, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Infiltration, effective porosity, transmissibility and critical yield of water wells in the carbonate fissured aquifers of Attica - a contribution to the regional and managerial hydrogeology  PDF
Γ. Δ. Κούνης, Κ. Γ. Κούνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Tunnel excavation in clayey- marly formations: the case of Kallidromo tunnel  PDF
Νικόλαος Διασάκος, Παναγιώτης Αμερικάνος, Γεώργιος Τρύφωνας, Ελένη Βαγιώτου, Βασίλειος Μπαλτζόης, Σταύρος Μπλούκας, Θεόδωρος Τάγκας, Ελευθέριος Μαλανδράκης, Νικόλαος Πουλάκης, Γεώργιος Καλογερογιάννης, Νικόλαος Τσιριγώτης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Mineralogical differences between ancient sherds and experimental ceramics: indices for firing conditions and post-burial alteration  PDF
Christina Rathossi, Γ. Ποντίκης, Παναγιώτα Σ. Τσώλη-Κατάγα
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) The olvios, rethiw and inachos drainage system evolution and human activities influence of their future evolution  PDF
Θ. Αναγνωστούδη, Σ. Παπαδόπουλος, Δ. Κτενάς, Ε. Γκαντρή, Ι. Πυλλιότης, Ν. Κοκκίδης, Β. Παναγιωτόπουλος
 
251 - 262 από 262 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.