Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Textural and petrological study of modern sands from the Vertiskos unit of Serbomacedonian massif (Macedonia, Greece)  PDF
Ι. Κ. Γεωργιάδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Μ. Γ. Σταματάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Adsorption of phenols from olive oil mill wastewater as well as n and p from a simulated city wastewater liquid on activeted greek lignites  PDF
Κ.. Παπανικολάου, Γ. Τριανταφύλλου, Ν. Πασαδάκης, Α. Ε. Φώσκολος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Source parameters of moderate and strong earthquakes in the broader area of Zakynthos island (W. Greece) from regional and teleseismic digital recordings  PDF
Κ. Χουσιανίτης, Α. Αγάλος, Π. Παπαδημητρίου, Ευάγγελος Λάγιος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Environmental management of mine water, considering European water legislation. Case study of Megalopolis mines  PDF
Δ. Δημητρακόπουλος, Ε. Βασιλείου, Π. Τσαγκαράτος, Ι. Ηλιά
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Landslide in Nachterstedt of Germany  PDF
Ε. Μωραϊτη, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, R. Brauer
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) A new late Miocene plant assemplage from Messara basin (Crete, Greece)  PDF
Γ. Ζιδιανάκης, Γ. Ηλιόπουλος, Κ. Φασσούλας
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Springs (classification, function, capturing)  PDF
Γεώργιος Χ. Σούλιος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Suitability assessment of gretageous limestones from Thermo (Aitolokarnania, Western Greece) for their use as base and sub-base aggregates in road-construction  PDF
Ι. Μπαλάτσας, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Bauxite resource exploitation in Greece vs sustainability  PDF
Χ. Αναγνώστου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Perception of first-year geology students on the tectonic plates theory  PDF
Δ. Ε. Κατριβάνος, Κ. Μακρή
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Quartz megacrysts in Greece: mineralogy and environment of formation  PDF
Β. Μανέτα, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part I: Plato science and mythology  PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
251 - 262 από 262 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.