Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Urban geochemical studies in Europe  PDF
Α. Δημητριάδης, M. Birke, J. Locutura, A. B. Bel-lan, M. Duris,
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Microseismicity and seismotectonic properties of the Lefkada - Kefalonia seismic zone  PDF
Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Καραμάνος, Δ. Α. Κεμεντζετζίδου
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Radon changes along main faults in the broader Aigion region, NW Peloponnese  PDF
Κ. Κατσάνου, Κ. Στρατικόπουλος, Ελένη Ζαγγανά
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Neotectonic study of urban and suburban Nafplio area (Argolida- Greece)  PDF
Χρίστος Γεωργίου, Δ. Γαλανάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geomythological approach of Asopos river (Aegina, Greece)  PDF
Ι. Μαριολάκος, Δ. Θεοχάρης
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Wandering about mineralogy and petrology  PDF
Χρήστος Γ. Καταγάς
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Contribution of lignite in the greek economy  PDF
Δ. Ε. Καραγεωργίου, Α. Μεταξάς, Δημήτριος Δημητρίου, Ε. Αραπογιάννης, Γ. Βαρβαρούσης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Implementation of a non-splitting formulation of perfectly matched layer in a 3D- 4th order staggered- grid velocity- stress finite- difference scheme  PDF
Α. Α. Σκαρλατούδης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Landslide susceptibility mapping of the northeastern part of Achaia prefecture using analytical hierarchical process and GIS techniques  PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Research projects to study the sea floor and sub-bottom sediments funded by the recent European commission framework programs: the I.G.M.E.participation  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Ευρετήριο ονομάτων = Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part IV: The concentric city and its geological significance  PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Uptake ability of zeolitic rock from South Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas  PDF
Ε. Τζάμος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Νίκος Καντηράνης, Κ. Α. Σικαλίδης, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Γ. Παπαστέργιος, Δ. Βογιατζής
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Ευρετήριο συγγραφέων = Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Correlations of the mean time and mean magnitude of acceleration preshocks with the origin time and magnitude of mainshock  PDF
Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) International hydrogeological map of Europe: sheet D6 ''Athina''  PDF
Κ. Νίκας, Α. Αντωνάκος, Γεώργιος Α. Καλλέργης, Γ. Δ. Κούνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) The "urban geology" project of IGME: the case study of Nafplio, Argolis prefecture, Greece  PDF
Παναγιώτης Τσόμπος, Α. Δ. Ζερβάκου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Miocene scleractinian corals of Gavdos island, Southern Greece: implications for tectonic control and sea-level changes  PDF
Χ. Δρίνια, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Ν. Τσαπάρας, Α. Αντωναράκου
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Climatic changes: anthropogenic influence or naturally induced phenomenon  PDF
Α. Ε. Φώσκολος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Heavy metals in stream sediments affected by a landfill associated impact on groundwater quality  PDF
Ε. Κουτσοπούλου, Παναγιώτα Σ. Τσώλη-Κατάγα, Δ. Παπούλη
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geochemical characterization of natural gas manifestations in Greece  PDF
Alessandro W. D', L. Brusca, M. Martelli, A. Rizzo, Κ. Κυριακόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Groundwater flow modelling of the alluvial aquifer in the Mouria area, SW Greece  PDF
Ε. Καραπάνος, W. Burgess, Νίκος Ι. Λαμπράκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Excavation data and failure investigation along tunnel of symbol mountain  PDF
Μ. Χατζηαγγέλου, Αχ. Θωμόπουλος, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Earth science applications in the field of archaeology: the Helike example  PDF
Δώρα Κατσονοπούλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Medical geochemistry a key in the precautionary measures against the development of cancer and other diseases  PDF
Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
176 - 200 από 262 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.