Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Ευρετήριο ονομάτων = Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Application of a bayesian approach in GIS based model for evaluating landslide susceptibility. Case study Kimi area, Euboea, Greece  PDF
Ι. Ηλιά, Π. Τσαγκαράτος, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Strength and deformability of specific sedimentary and ophiolithic rocks  PDF
Π. Β. Μαρίνος, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) The use of educational seismographs in the seismology school network ''Egelados''  PDF
Γεωργία Φέρμελη, Τ. Βίτσας, Π. Φούντας, Ε. Σόκος, Σταυρούλα Π. Αλεξανδροπούλου, Π. Παπαθεωδορόπουλος, Νικόλαος Γερμενής, Α. Νικολαίδης, Τ. Ζευγίτης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Age determination and palaeogeographic reconstruction of Diapondia islands in NW Greece, based on calcareous nannofossils  PDF
Γ. Μακροδημήτρας, K. Κ. Stoykova, Ι. Βακάλας, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) The forgotten geographic and  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Anthropogenic and geogenic contamination due to heavy metals in the vast area of Vari, Attica  PDF
Κ. Γ. Σερέλης, Ι. Γ. Καφκαλά, Κ. Παρπόδης, Σ. Λαζάρης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Moment tensor determination using a new waveform inversion technique  PDF
Α. Μόσχου, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Brackish karst springs simulation with ''Modkarst'' model under not enough data conditions (the case of the ''Potami'' spring at Himara Albania)  PDF
Α. Μαραμάθας, Γ. Γιαλαμάς, A. Pambuku, H. Beshku, E. Vako
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Upper Quaternary evolution of the northern Argolis gulf, Nafplio area  PDF
Δ. Μητρόπουλος, Ι Ζανανίρι
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Elastic properties of rocks  PDF
Α. Καραγιάννη, Γ. Καρούτζος, Σ. Κτενά, Ν. Βαγενάς, Ι. Βλαχόπουλος, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Plankton biostratigraphy and paleoclimatic implications of an early late miocene sequence of Levkas island, Ionian Sea, Greece  PDF
Α. Αντωναράκου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Manganese mineralisations at the base of miocene sediments in northern Sardinia (Italy)  PDF
S. Fadda, M. Fiori, S. Pretti, P. Valera
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Evidence for induced seismicity following the 2001 Skyros mainshock  PDF
Α. Κ. Αδαμάκη, , Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Could water co-management contribute to peace, in Middle east?  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Ευρετήριο συγγραφέων = Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Περιεχόμενα = Contents  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) High resolution biostratigraphy and paleoecology of the early pliocene succession of Pissouri basin (Cyprus island)  PDF
Μ. Β. Τριανταφύλλου, Α. Αντωναράκου, Χ. Δρίνια, Μ. Δ. Δημητζά, Γ. Κοντακιώτης, Ε. Τσολάκης, Γ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) The contribution of marine geology to the socio-economic development of Greece : marine resources, infrastructure, environment sustainability, cultural heritage. A brief account of the 30 years contribution of the laboratoryof marine geology and physical oceanography  PDF
Γ. Φερεντίνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) A case study of different limestones during quick lime and slaked-lime production  PDF
Γ. Λεοντακιανάκος, Ι. Βαζιώτης, Γ. Σ. Οικονόμου, Γ. Δελαγραμμάτικας, Κ. Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Semi-markov models for seismic hazard assessment in certain areas of Greece  PDF
Ι. Βότση, Ν. Λημνιός, Γ. Τσακλίδης, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Groundwater quality of the Ag. Paraskevi/Tempi valley karstic springs- application of a tracing test for research of the microbial pollutio (Kato Olympos/NE Thessaly)  PDF
Γεώργιος Ν. Σταμάτης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) New proposed GSI classification charts for weak or complex rock masses  PDF
Π. Β. Μαρίνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Petrological characters of the Early Cretaceous boeothian flysch, (Central Greece)  PDF
Κ. Κυριακόπουλος, Βασίλης Καρακίτσιος, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, G. Barbera, P. Mazzoleni, D. Puglisi
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) The status of stratigraphy in the 21st century  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
201 - 225 από 262 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.