Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μηντζαρίδης Στέργιος
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μηντζαρίδης Στέργιος
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr