τ.2 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1953)


Σελίδα εξωφύλλου