τ.2 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1954)


Σελίδα εξωφύλλου