τ.3 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1955)


Σελίδα εξωφύλλου