τ.3 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1955)


Σελίδα εξωφύλλου