τ.6 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1961)


Σελίδα εξωφύλλου