τ.7 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1963)


Σελίδα εξωφύλλου