τ.7 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1964)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Ολίγαι γραμμαί της συντάξεως = Quelques lignes de la Redaction
Ανώνυμο
PDF
181-182
Διεθνής σπηλαιολογική conference εις την Τσεχοσλοβακίαν = Conference internationale Speleologique en Tchecoslovaquie
Άννα Ι. Πετροχείλου
PDF
183-188
Το σπήλαιον Αγία Ελένη αριθ. 2503 Ζυγού Καβάλας = La grotte Sainte-Hellene, riviere souterraine No 2503 a Zygos de Kavala
Άννα Ι. Πετροχείλου
PDF
189-197
Η αρκούδα της σπηλιάς στη σπηλιά του Δράκου της Καστοριάς = Ursus spelaeus dans le grotte Drakos (Castoria)
Ηλίας Α. Παρασκευαίδης, Τζών Ζερβουδάκης
PDF
198-199
Μερικαί παρατηρήσεις επί της μεταβολής της αντοχής υλικών τινών εξαρτήσεως εις την σπηλαιολογίαν = Quelques cas de changement de la resistance des cordes dans de grottes profondes
Λεωνίδας Πετροχείλος
PDF
200-204
Ελληνική βιβλιογραφία = Bibliographie greque
Ανώνυμο
PDF
205-208
Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος
Ανώνυμο
PDF
209-212
Εισαγωγή - Περιεχόμενα
Ανώνυμο
PDF
000
Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας : (πληροφορίες)
Ανώνυμο
PDF
212a