τ.9 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1967)


Σελίδα εξωφύλλου