τ.12 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1973)


Σελίδα εξωφύλλου