τ.12 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1973)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Τιμητική εκδήλωσις : Αποκαλυπτήρια = Fete Honoraire.Inauguration
Ανώνυμο
PDF
65-70
Σπήλαιο Σωτήρος Αθηνών : αριθ. σπηλ. μητρώου 4170 = The cave "The Saviour" in Athens
Ιωάννης Ιωάννου
PDF
71-83
Σπήλαιον "Λιμνοσπηλιά" νήσου Ιωαννίνων :αριθ. σπηλ. μητρώου 586 = Grotte Limnospilia a l'ile de Jannina
Άννα Ι. Πετροχείλου
PDF
84-89
Geochemical study of some specimens of stalactites from Tourkovounia cave, Athnes = Γεωχημική μελέτη μερικών δειγμάτων σταλακτιτών εκ του σπηλαίου Τουρκοβούνιων , Αθηνών
Βασιλική Δ. Μητσάκη
PDF
90-96
Εισαγωγή - Περιεχόμενα
Ανώνυμο
PDF
000
Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας : (πληροφορίες)
Ανώνυμο
PDF
96a