τ.12 τεύχ.5 (Ιαν. - Μάρτ. 1974)


Σελίδα εξωφύλλου