Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακρής, Αθ.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Χρησιμότητα των υδρογεωλογικών θεματικών χαρτών στη προστασία των υπογείων νερών = Usefulness of thematic hydrological maps for the protection of underground waters
    Λεπτομέρειες  PDF