Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.5 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1959) Σπηλαιολογικόν Μητρώον της Ελλάδος  PDF
Ανώνυμο
 
τ.9 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1967) Καταχώρισις Σπηλαίων εις το σπηλαιολογικόν μητρώον  PDF
Ανώνυμο
 
τ.7 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1964) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Θεσπρωτίας  PDF
Ανώνυμο
 
τ.2 τεύχ.2 (Απρ. - Ιούν. 1953) Γενικός κατάλογος των γνωστών καρστικών μορφών της Ελλάδος = Catalogue general des formes karstiques connues de la Grece  PDF
Ανώνυμο
 
τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Ηρακλείου  PDF
Ανώνυμο
 
τ.7 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1964) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Λαρίσης  PDF
Ανώνυμο
 
τ.1 τεύχ.5 (Νοέμ. 1952) Σπηλαολογικό μητρώον Ελλάδος = Archives speleologiques de la Grece  PDF
Ανώνυμο
 
τ.8 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1965) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Κυκλάδων = List de grottes de la Grece (hors texte)  PDF
Ανώνυμο
 
21 - 28 από 28 Στοιχεία << < 1 2 3 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.